Bergsäker investering i nya värmesystem
Allt fler fastighetsägare inser fördelarna med att byta sina gamla värmecentraler och oljepannor mot modernare värmesystem. Claes Forsman på LaFor Energi ser till att denna övergång går smidigt och effektivt.
- Vi bygger om eller bygger nya värmecentraler och ersätter oljepannor med värmepumpar, förklarar Claes.
Till sin hjälp har LaFor Energi en komplett skara underentreprenörer som står för det praktiska utförandet vid etablering av värmesystemen, från borrning till bergvärme och rörisolering till schaktningsarbeten och elarbeten. Claes och hans medarbetare sköter försäljning, leder projektet, ordnar anbud, driver igenom entreprenaden från start till mål samt står för garantiåtagandena. Kunderna består av bostadsbestånd för mellan tio och många hundra människor, alltså inte enskilda bostäder, samt företagsfastigheter. Energibesparingen vid bergvärme är betydande. Dessutom berättar Claes att kombinationen av bergvärme och effektivt tillvaratagande av fastighetens frånluft ger mycket goda resultat.
- I Mellansverige ligger bergtemperaturen på runt sex grader i genomsnitt, vilket innebär att det går att använda berget som både kyl- och värmereserv, beroende på årstid, berättar han.
Detta innebär alltså att genom att återföra värme som alstras i exempelvis ett kontorslandskap på sommaren till berget kan denna värme sedan användas för uppvärmning på vintern.
- Vid riktigt bra förutsättningar kan energibesparingen vid en sådan växelverkan komma upp i 80 procent. Vi har bland annat installerat ett system på IKEA som utnyttjar denna metod, berättar Claes.

En investering kan för kunden räknas hem inom fem år, pengarna som sedan frigörs kan användas till renoveringar och andra projekt i stället för att slukas i energikostnader.
- Bergvärme och tillvaratagande av spillvärme är en bärande del i framtidens energibehov. Vindkraft kan vara bra komplement längs kusterna men långt ifrån ta hela omställningen, avslutar Claes.


LaFor Energi

Bransch:
Energi

Telefon: 08-756 46 90


Email:
claes.forsman@lafor.se

Hemsida:
www.lafor.se

Adress:
LaFor Energi
Hägernäsvägen 25
18316 Täby

| 13 SENASTE FÖRETAGEN